Start hållbarhet

Vad är Hållbarhet ?

Enligt en FN rapport från 80 talet den s.k Brundtlandrapporten ska vi ha en som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra  kommande generationens möjligheter att tillfredsställa sina behov se Hållbarhetsforum Lunds universitet