Hållbarhet

Hållbarhet är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov (Brundtlandsrapporten)

Extrakt hållbarhet aktuella nyheter ger bra översikt av hållbarhetsfrågor i Sverige  (inlagd 29 juli 2020)